Zgodnie z tradycją 11 listopada 2019 r. w Gminie Lubanie odbyła się uroczystość upamiętniająca Narodowe Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny. Następnie przedstawiciele jednostek podległych samorządowi na czele z Wójtem Gminy Lubanie Panią Larysą Krzyżańską złożyli kwiaty i znicze na Pomniku Nieznanego Żołnierza.