8 czerwca 2022 r. na placu obok GOK w Lubaniu odbyło się spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów oraz członków zaprzyjaźnionego koła z Kowala. Dla uczestników zorganizowano poczęstunek oraz zabawę taneczną na świeżym powietrzu przy muzyce na żywo. Nasi kochani seniorzy pokazali, że są nadal młodzi duchem.