W dniu 25.05.2023  w godz. 8.30 – 11.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  KUCERZ OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, KUCERZ 3, 

MIKORZYN, MIKORZYN 2, WŁOSZYCA 1,2,3, KOCIA GÓRA, SIUTKOWO 2, SIUTKÓWEK 3,   BARCIKOWO 1, LUBANIE 22

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane