W dniu 18.06.2024  w godz.  09.30 – 15.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  LUBANIE 10 

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane