W dniu 29.05.2024  w godz.  8.00 – 14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  LUBANIE 10

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane