W dniu 7.12.2023  w godz. 8.00 – 15.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SARNÓWKA

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane