W dniu 5.07.2024  w godz.  8.00 – 12.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBANIE 9