W dniu 20.10.2023  w godz. 8.30 – 14.30  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SIUTKÓWEK 3, SIUTKOWO 2, BARCIKOWO 1, KOCIA GÓRA, MIKORZYN, MIKORZYN 2, LUBANIE 22, KUCERZ 3, KUCERZ OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW