Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury zakupowej na realizację zadania pn. „Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Lubanie zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu”.

Prowadzącym postępowanie zakupowe jest:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja

z siedzibą w Lubanie 16, 87-732 Lubanie

NIP 8911377736, Regon 040064204

tel. 54 251 33 25

Osoba do kontaktu:

Ks. kan. Marian Jaros.

 

Poniżej szczegóły zapytania:

  1. Zapytanie ofertowe – odnowienie figury Chrystusa
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy odnowienie figury Chrystusa
  3. Załącznik nr 2 – projekt umowy odnowienie figury Chrystusa

 

Wójt Gminy Lubanie

Larysa Krzyżańska