Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunków_zabudowy Wzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego