Urząd Gminy Lubanie informuje, że harmonogramy odbioru odpadów na 2023 rok będą dostarczone mieszkańcom przez Z.G.K. „GRONEKO” Sp. z o.o., natomiast kalendarze i druczki opłat za odpady na 2023 rok, będą dostarczone do domów po 1 stycznia 2023r. Do druczków opłat dołączona będzie również ankieta, dotycząca zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Lubanie.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023