Do urzędu wpływają wnioski mieszkańców o zamontowanie progów zwalniających na drogach gminnych, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Poniżej wskazane zostały wstępne propozycje lokalizacji progów.

Do 15 października można składać w tym zakresie uwagi – telefonicznie (54 251 33 12 wewn.39), osobiście (Urząd Gminy Lubanie, pok. nr 3), mailowo (lubanie@lubanie.com ; lubanie1@poczta.onet.pl ) lub za pomocą poniższej ankiety.

 

Wybierz lokalizację progów zwalniających

View Results

Loading ... Loading ...

 

Po zakończeniu okresu konsultacji, dla wybranych lokalizacji zostaną opracowane projekty zmian organizacji ruchu, a po ich zatwierdzeniu przez starostwo, zmiany te zostaną wdrożone.

Zachęcamy Państwa do wyrażania opinii.

 

Lokalizacja 1 – miejscowość Probostwo Dolne

 

 

Lokalizacja 2 – miejscowość Probostwo Górne

 

Lokalizacja 3 – miejscowość Siutkówek

 

Lokalizacja 4 – miejscowość Włoszyca Lubańska