Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Informacje o wyborach ofert

INFORMACJA o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Lubaniu zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na „Dostawę wraz z transportem oleju opałowego w ilości do 100.000 L, do kotłowni olejowej w Gimnazjum w Lubaniu, na 2008 r.”, z dnia 7 grudnia 2007 r. została wybrana oferta firmy:

„MORFEUSZ – TECHNIKA GRZEWCZA” Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

za cenę brutto – 2,53 zł/litr

Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu i zaoferowała najniższą cenę oraz uzyskała największą ilość punktów.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

1. „MORFEUSZ – TECHNIKA GRZEWCZA” Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

za cenę brutto 253.000,00 zł

2. PPUH „PETROMAN”

Kazimierz Mańskowski

87-890 Lubraniec

za cenę brutto 270.000,00 zł

3. Zakład Transportu Handlu i Usług

Benedykt Rakowski

ul. Leśna 40

88-220 Osięciny

za cenę brutto – 260.000,00 zł

W związku z tym, iż jedynym kryterium oceny ofert była “cena”, zgodnie ze wzorem zawartym w specyfikacji, punktacja przedstawiał się następująco:

Oferta nr 1 – 100,00 pkt

Oferta nr 2 – 93,70 pkt

Oferta nr 3 – 97,30 pkt

INFORMACJA o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Lubaniu zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na „Olej napędowy do autobusów szkolnych na 2008 r.”, z dnia 7 grudnia 2007 r. została wybrana oferta firmy:

Zakład Transportu Handlu i Usług

Benedykt Rakowski

ul. Leśna 40

88-220 Osięciny

za cenę brutto – 3,70 zł/litr

Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu i zaoferowała najniższą cenę oraz uzyskała największą ilość punktów.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

1. Zakład Transportu Handlu i Usług

Benedykt Rakowski

ul. Leśna 40

88-220 Osięciny

za cenę brutto – 111.000,00 zł

2. EWAR - PRIM

J. Pawlak i Wspólnicy S.J.

Stacja Paliw Siatkówek

87-732 Lubanie

za cenę brutto – 111.300,00 zł

W związku z tym, iż jedynym kryterium oceny ofert była “cena”, zgodnie ze wzorem zawartym w specyfikacji, punktacja przedstawiał się następująco:

Oferta nr 1 – 100,00 pkt

Oferta nr 2 – 99,73 pkt