Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

X sesja Rady Gminy Lubanie

W poniedziałek, 29 października o godz. 10.oo w sali GOK rozpocznie się X sesja Rady Gminy Lubanie. W porządku obrad m.in.:
- wybór ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku (przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników, powołanie komisji skrutacyjnej, ustalenie regulaminu głosowania, przeprowadzenie wyboru ławników, podjęcie uchwały stwierdzającej wybór ławników),
- podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Kujawsko - Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcie statutu,
-  podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy Lubanie osobom fizycznym, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków,
- podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu" oraz nadania statutu,
- podjęcie uchwały "Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu.