Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
2011-02-09 14:40:34

Mieszkańcy wsi Ustronie wybrali nowego sołtysa. Po rezygnacji Andrzeja Chlewickiego zdecydowano, że obowiązki sołtysa pełnić będzie Zofia Sołtysiak (na zdjęciu). Pani sołtys jest z... czytaj więcej

2011-02-09 14:39:56

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie (ZUK) utworzono w 2004 roku jako jednostkę budżetową, zajmującą się produkcją i sprzedażą wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków,... czytaj więcej

2011-02-09 14:36:19

Aż 29 placówek przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało 34 specjalistyczne centra komputerowe Young Explorer, a jednym z beneficjentów jest... czytaj więcej

2011-02-09 14:35:44

Zarząd lubańskiego Koła nr 20 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) rozpoczął 2009 rok spotkaniem świąteczno - noworocznym swoich członków... czytaj więcej

2011-02-09 14:34:38

Zima i często zmieniające się warunki atmosferyczne dają okazję, by przypomnieć mieszkańcom gminy o obowiązku odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami.Zgodnie z... czytaj więcej

2011-02-09 14:33:31

Mają powody do dumy mieszkańcy gminy Lubanie, uczestniczący w tegorocznym, XVII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nad którym patronat objęli „Tygodnik... czytaj więcej

2011-02-09 14:32:35

Zespół Szkół im. Jana Pawła II dysponuje znakomitymi warunkami do uprawiania sportu, a uczniowie mogą korzystać z hali sportowej, boiska i dobrze wyposażonej siłowni. To... czytaj więcej

2011-02-09 14:31:17

Mają powody do dumy mieszkańcy gminy Lubanie, uczestniczący w tegorocznym, XVII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: W tym roku zdecydowaliśmy się na zmianę miejsca imprezy... czytaj więcej

2011-02-09 14:30:23

Miejsce: nowy kompleks boisk przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II 16.00  START !!! 16.45  Muzyka dla wszystkich - BewiczBand z ZS Lubanie 17.15  Show... czytaj więcej

2011-02-09 14:29:29

Co zmienił stary, a co przyniesie mieszkańcom gminy Lubanie rok 2009? O tym rozmowa z wójtem Sławomirem Piernikowskim. Jaki był rok 2008 dla gminy i mieszkańców? Przebiegał... czytaj więcej

2011-02-09 14:28:24

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II działają koła zainteresowań, które w ramach zajęć pozalekcyjnych pozwalają uczniom na poszerzanie wiedzy. Istnieje chór, koło... czytaj więcej

2011-02-09 14:27:33

WÓJT GMINY LUBANIE Ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i... czytaj więcej

2011-02-09 14:26:41

Rok 2008 był kolejnym okresem, w którym samorząd  m.in. położył nacisk na dalszą poprawę stanu  gminnej infrastruktury drogowej. W konsekwencji starań zmodernizowano i... czytaj więcej

2011-02-09 14:20:32

13 i 14 grudnia br. w hali sportowej lubańskiego Zespołu Szkół rozegrane będą mecze VI kolejki o mistrzostwo Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej. Oto zestaw... czytaj więcej

2011-02-09 14:19:09

W lubańskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II od dziesięciu lat istnieje zespół wokalny. W ciągu całego okresu działania zespół zdobywał laury na konkursach... czytaj więcej

2011-02-09 14:18:39

Zarząd Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zorganizował  spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyły również Mariola Chomińska z oddziału Związku Kółek i... czytaj więcej

2011-02-09 14:18:12

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych św. Mikołaj dotarł do placówek oświatowych w gminie Lubanie z dwudniowym opóźnieniem, spowodowanym brakiem śniegu. Z... czytaj więcej

2011-02-09 14:17:42

W miniony weekend w hali Zespołu Szkół rozegrano mecze IV kolejki o mistrzostwo Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej (WLKA). Drugie z kolei zwycięstwo w tej edycji odnieśli... czytaj więcej

2011-02-09 14:17:02

Nie słabnie tempo robót przy adaptacji terenu wokół stadionu LTP i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. - Sprzyjają nam dobre warunki atmosferyczne i dlatego wszystkie... czytaj więcej

2011-02-09 14:13:30

27 listopada sala Gminnego Ośrodka Kultury wypełniła się uczestnikami i widzami I Konkursu Piosenki „Szkolny Idol”. - Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania,... czytaj więcej

2011-02-09 14:12:59

Na zaproszenie dyrekcji oraz pedagoga lubańskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (ZS) zorganizowano spotkanie rodziców uczniów i nauczycieli z przedstawicielami... czytaj więcej

2011-02-09 14:12:05

W sobotę i niedzielę (29 i 30 listopada) halę sportową Zespołu Szkół przejmą we władanie drużyny występujące w rozgrywkach Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej... czytaj więcej

2011-02-09 14:11:33

Na terenie gminy Lubanie trwają prace, które w efekcie mają przynieść ogólnie rozumianą poprawę bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. Skutki takich działań... czytaj więcej

2011-02-09 14:10:50

W środę, 26 października br., po raz dwudziesty w tej kadencji zebrali się radni gminy Lubanie. W porządku obrad sesji zawarto  m.in. podjęcie kilku uchwał dotyczących określenia... czytaj więcej

2011-02-09 14:09:25

Królowymi sztuki nie jesteśmy, co najwyżej księżniczkami realizującymi swoje kolorowe pasje pod opieką pana Remigiusza Pruchnickiego–mówią ze śmiechem uczennice,... czytaj więcej