Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
2011-02-10 10:13:28

Jak informowaliśmy, na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy, asp. sztab. Grzegorz Kazanecki, kierownik Posterunku Policji w Lubaniu (PP), przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i... czytaj więcej

2011-02-10 10:12:48

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERI) z upoważnienia Międzynarodowej Federacji Inwalidów Wojennych, Inwalidów Pracy i Cywilnych (FIMITIC)... czytaj więcej

2011-02-10 10:12:23

Zakończyły się roboty przy remoncie i budowie 1370. metrowego odcinka drogi z nawierzchnią bitumiczną, łączącą Lubanie i Krzyżówki. Na zdjęciu specjaliści z włocławskiego... czytaj więcej

2011-02-10 10:11:28

W Bydgoszczy odbył się II Festiwal Różnorodności Kulturowej „MIXer”, na którym spotykają się ludzie różnych kultur i prezentują swój dorobek... czytaj więcej

2011-02-10 10:10:54

25 maja br. o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczną się obrady XXXIV sesji Rady Gminy Lubanie (RG). W porządku obrad m.in. przyjęcie informacji o wykonaniu uchwał RG oraz... czytaj więcej

2011-02-10 10:10:14

Anomalia pogodowe i znaczne opady deszczu, jakie wystąpiły w niektórych regionach naszego kraju, mimowolnie nakazują zapytać o stan gminnych urządzeń melioracyjnych, których... czytaj więcej

2011-02-10 10:09:42

14 maja lubańskie Gimnazjum im. Jana Pawła II było gospodarzem IV edycji Regionalnego Konkursu Recytatorskiego, którego motto stanowiły słowa papieża: „Stwórca chciał,... czytaj więcej

2011-02-10 10:09:03

Zgodnie z przyjętym programem przebiegają roboty, które po ich zakończeniu znacząco poprawią stan gminnej infrastruktury, podniosą jej standard i zmienią wygląd niektórych... czytaj więcej

2011-02-10 10:08:15

Lubańskie Gimnazjum im. Jana Pawła II zakwalifikowano do udziału w projekcie „Rozwój przez kompetencje – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013”,... czytaj więcej

2011-02-10 10:07:44

Urząd Gminy Lubanie informuje, że ruszył projekt pod nazwą  „Inwestycja w siebie – program aktywizacji zawodowej”, współfinansowany przez Unię Europejską w... czytaj więcej

2011-02-10 10:06:30

Co do joty sprawdziły się prognozy synoptyków, którzy dużo wcześniej zapowiadali, że 3 maja będzie pod względem pogody najgorszym dniem pierwszego majowego weekendu, lecz mimo... czytaj więcej

2011-02-10 10:05:39

We włocławskim Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbył się IV Przegląd Małych Form Teatralnych „Maski 2010”. Podczas uroczystej gali, która miała... czytaj więcej

2011-02-10 10:05:12

Po raz kolejny uczniowie lubańskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II pod opieką Anny Bączkowskiej i Wiesławy Szmajdzińskiej wyjechali do Warszawy, by wziąć udział w Paradzie... czytaj więcej

2011-02-10 10:02:11

Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacji kierownika posterunku Policji w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w... czytaj więcej

2011-02-10 10:01:45

To droga łącząca Probostwo Dolne z Kucerzem. Wkrótce rozpoczną się tu roboty, które zakończą zaplanowaną modernizację całego odcinka o długości 1370 m, a w dalszej... czytaj więcej

2011-02-10 09:59:04

Niemal 450 tysięcy uczniów III klas z blisko 7 tysięcy gimnazjów w całym kraju, a wśród nich 59 uczniów w Lubaniu przystąpiło w  miniony wtorek do egzaminu,... czytaj więcej

2011-02-10 09:58:29

W lubańskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II od trzech lat realizowany jest program, który ma na celu promowanie zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży gimnazjalnej i... czytaj więcej

2011-02-10 09:57:34

W najbliższy wtorek (27 kwietnia) odbędzie się kolejna, XXXIII sesja Rady Gminy Lubanie, w programie której zawarto przyjęcie informacji kierownika Posterunku Policji w Lubaniu o stanie... czytaj więcej

2011-02-10 09:56:43

W niedzielę, 18 kwietnia br., w kościele parafialnym odprawiono mszę św. w intencji ofiar tragedii pod Smoleńskiem, w trakcie której zaprezentowano stosowny montaż słowno –... czytaj więcej

2011-02-10 09:54:51

Nie ustaje tempo prac, które po ich zakończeniu znacząco poprawią stan gminnej infrastruktury oraz podniosą jej standard. - Przyjęty i realizowany harmonogram obejmuje  remonty... czytaj więcej

2011-02-10 09:54:19

12 kwietnia o godz. 8.00, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (ZS) zgromadzili się w sali gimnastycznej na apelu, na którym minutą ciszy uczczono pamięć... czytaj więcej

2011-02-10 09:53:54

Kujawsko-Pomorskie przejęło prezydencję Porozumienia Zielone Płuca Polski. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbywa się dziś posiedzenie rady programowej porozumienia,... czytaj więcej

2011-02-10 09:53:10

Aura ustabilizowała się na tyle, że   można rozpocząć roboty, które w efekcie usuną skutki wyjątkowo dotkliwej zimy. W gminie Lubanie już wkrótce  przystąpi... czytaj więcej

2011-02-10 09:52:37

8 marca br. w lubańskim Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert zatytułowany „Dziesięć ważnych słów”, upamiętniający piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II.Na... czytaj więcej

2011-02-10 09:51:46

Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku, działającym w imieniu starosty włocławskiego a Urzędem Gminy Lubanie, ruszy cykl prac społecznie użytecznych, do... czytaj więcej