Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

KOMUNIKAT DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU

W dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) w godzinach 9.00-15.00 zostanie zorganizowany, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku ul. Brzeska 6,  dzień otwarty poświęcony konsultacji nowych propozycji kart do głosowania
w przyszłorocznych wyborach samorządowych. W ramach konsultacji zostaną zaprezentowane wzory poszczególnych kart do głosowania (wybory do rad: gmin, miasta na prawach powiatu, powiatów, sejmiku województwa oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) a także będzie możliwość zapoznania się
z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadzą konsultacje kształtu kart do głosowania do końca czerwca br. Po wakacjach opublikowany zostanie raport z konsultacji, a opinie wyborców będą miały charakter doradczy przy ustaleniu ostatecznego wzoru karty do głosowania. PKW planuje zaprezentowanie wzoru karty wyborczej jesienią tego roku.

Opinie można zgłaszać także za pośrednictwem strony www.pkw.gov.pl oraz poprzez kanały PKW i KBW w portalach społecznościowych.

     Dyrektor Delegatury     

Krajowego Biura Wyborczego
         we Włocławku           

     Jacek Kraszewski

załączniki

mała gmina

rada miasta na prawwach powiatu

rada powiatu

sejmik

wójt

wójt II tura

wójt tak, nie

wójt tak, nie II tura

A0

A1 pion

A1 poziom