Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Urząd Gminy Lubanie wystosował pismo, którego treść można zobaczyć tutaj do PKP  Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych na terenie Gminy.

W odpowiedzi Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy informuje, że jako zarządca infrastruktury kolejowej prowadzi systematyczne działania w celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

W ramach obecnie realizowanego zadania pn. "Likwidacja ograniczeń prędkości na przejazdach kolejowych linii nr 18 na terenie IZ Bydgoszcz" zostaną do końca bieżącego roku, na przejeździe kolejowym kategorii "D" w km 69,979 linii nr 18, zabudowane urządzenia zabezpieczające dla kategorii "B".

Ponadto w ramach zadania przygotowywanego przez Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny w Gdańsku, pn. "Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń w roku 2016 i 2017 zostaną wykonane roboty budowlane polegające na:

 - zabudowie urządzeń zabezpieczających odpowiednich dla kategorii "B" na przejazdach kolejowych kategorii "D" w km 67,903 (droga gminna nr 190150C Mikanowo - Mikanowo B), km 68,572 ( droga gminna nr 190148C Lubanie - Dąbrówka - Włocławek) i w km 72,548 (droga gminna nr 190134C Siutkówek - Włoszyca),

- remoncie nawierzchni kolejowej i drogowej na wszystkich przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych będącyh w Państwa zarządzie oraz na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2903C Lubanie - Kucerz