Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy mieszkańców gmin LGD (Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubanie, Włocławek i miasto Kowal) do biura LGD w Choceniu w celu konsultacji opracowywanej wielofunduszowej strategii na lata 2013- 2020.

Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W biurze Stowarzyszenia mieszkańcy mogą uzyskać informacje o możliwościach realizacji projektów za pośrednictwem LGD w nowej perspektywie. Mają również możliwość wyrażenia swoich opinii o kierunkach/celach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zapoznania się z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować interesujące ich kwestie jak również wypełnić ankietę.

Materiały i informacje o nowy okresie programowania, pracami nad LSR są zamieszczane na bieżąco na stronie LGD www.kujawiaki.pl w zakładce PERSPEKTYWA 2014-2020.

Konsultacje są prowadzone w biurze LGD oraz na spotkaniach z mieszkańcami. 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Choceń, ul. Włocławska 16

Czynne:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (wtorek 8.00-16.00)

tel./fax 54 284 66 69, 54 233 98 33

tel. kom. 728 462 482, 728 462 481

 

ZAPRASZAMY