Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Informacja

W ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Urząd Gminy Lubanie przez kilka lat udzielał rodzinom pomocy polegającej na zwrocie wydatków poniesionych na zakup podręczników, odzieży oraz przyborów szkolnych.

      Zgodnie z Rekomendacjami do realizacji  i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, otrzymanymi z Państwowej Agencji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( PARPA), w roku 2015 nie dopuszcza się formy pomocy wyżej wskazanej.

         PARPA wyraźnie wskazuje zadania, które nie mają związku z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i nie powinny być finansowane w ramach gminnych programów. Są to następujące zadania: udzielanie indywidualnej pomocy materialnej np. zakup podręczników dla dzieci z rodzin alkoholowych, bony towarowe, żywność, zakup lekarstw  i odzieży.

         Urząd Gminy Lubanie zobowiązany jest do przestrzegania corocznie otrzymywanych Rekomendacji PARPA w związku z tym w roku 2015 pomoc w formie zwrotu wydatków dotyczy wyłącznie zakupu książek.