Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Podziękowanie za pomoc w organizacji Dożynek

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych Dożynek.

Dziękuję Starostom Dożynek Pani Karolinie Drużyńskiej i Panu Piotrowi Stefańskiemu.
Słowa wdzięczności kieruję także do sołtysów oraz Radnej z Włoszycy za organizację dożynkowych darów. Dziękuję delegacjom wszystkich sołectw za udział w ceremonii dożynkowej, mszy świętej i wspaniałe dary złożone na ołtarzu dziękczynnym. Ich wykonanie wymagało dużego nakładu pracy, trudu i zaangażowania wielu osób.

Słowa wdzięczności kieruję dla Orkiestry Dętej i Kapeli z Lubania, zespołu wokalnego z Mikanowa B, Pani Jadwigi Brzozowskiej i dzieci działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu, których oprawa przyczyniła się do uświetnienia uroczystości, a także ich instruktorom: Pani Katarzynie Mrówczyńskiej, Pani Mai Żychlewicz, Panu Romanowi Kozickiemu oraz Panu Tomaszowi Centkowskiemu.

Składam podziękowania księżom odprawiającym Mszę Świętą - była ona wyrazem wdzięczności mieszkańców naszej gminy za tegoroczne plony, a jednocześnie modlitwą w intencji wszystkich rolników.

Warto podkreślić, że dzięki ogromnej pracy plastycznej Pani K. Czerwińskiej, A. Krzyżańskiej, B. Mackiewicz oraz M. Szczęsnej centrum Lubania nabrało wyjątkowego uroku. Dziękuję również mieszkańcom Zosina, gdzie pojawiły się przepiękne dożynkowe dekoracje.

Ponadto dziękuję członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Kałęczynka oraz Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Serdecznie dziękuję Panu D. Sołtysiakowi komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej oraz strażakom.

Wyrazy uznania za ogrom pracy włożonej w przygotowanie Dożynek kieruje do pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu, Urzędu Gminy w Lubaniu oraz Pana Czarka Deskiewicza za niezawodną pomoc techniczną i akustyczną.

Za okazaną pomoc dziękuję Państwu Pasterczakom i Państwu Kopaczewskim, Panu Ziółkowskiemu, Pani B. Adamczyk, Państwu Dąbrowskim, Państwu Lambarskim, Państwu Butlewskim, Pani M. Juchniewicz, Pani B. Kazimierczak, Pani B. Budzyńskiej.

Dziękuję również wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy tak licznie przybyli na gminne święto. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Dożynki stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy naszych mieszkańców oraz do radosnego świętowania.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Wójt Gminy Lubanie Larysa Krzyżańska

Dziękuję!