Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Odpady komunalne

Urząd Gminy Lubanie informuje, że w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 87) od dnia 18 kwietnia br. organem egzekucyjnym wobec osób zalegąjących w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku. Wójt Gminy Lubanie nie wykonuje już zadań z zakresu egzekucji administracyjnej.

Dlatego też przypominamy mieszkańcomposiadającym zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ich uregulowaniu w kasie Urzędu lub przelewem.

Jednocześnie informujemy, że niezapłacone koszty upomnienia również podlegają egzekucji administracyjnej. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.