Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Informacja dla hodowców bydła, owiec i kóz

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje hodowców przeżuwaczy (bydło, owce, kozy) o konieczności powiadamiania właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz. Obowiązek ten wynika z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.