Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Jesteś bezrobotny? Zapoznaj się z formami wsparcia

Zachęcamy do zapoznania się z formami wsparcia dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy organizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku:

- Bon na zasiedlenie

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego (poza miejscem dotychczasowego zamieszkania) zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

więcej na stronie: http://pup-wloclawek.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/250

- Bon szkoleniowy

Stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia

więcej na stronie:  http://pup-wloclawek.pl/strona/bon-szkoleniowy/247

- Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Jeżeli podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie

więcej informacji na stronie:

 http://pup-wloclawek.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zale%C5%BCna/82

- Stypendium z tytułu podjęcia nauki

O stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki w wysokości 100 % kwoty zasiłku może ubiegać się bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych (bezrobotny nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu popświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu) jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy  podjąl dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych

więcej informacji na stronie: http://pup-wloclawek.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85

- Studia podyplomowe dla osób bezrobotnych oraz środki na podjęcie wlasnej działalności gospodarczej

więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy

- Staże dla osób do 25 roku życia lub bony stażowe dla osób do 30 roku życia

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie pracy lub na stronie internetowej:

 

http://pup-wloclawek.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/248

 

 

Informujemy również o możliwości składania podań o przyjęcie do prac społecznie użytecznych i robót publicznych 

 

do sekretariatu Urzędu Gminy Lubanie.

 

Polecamy odwiedzenie strony internetowej htpp://pup-wloclawek.pl bądź bezpośredni kontakt z Urzędem Pracy

 

w celu uzyskania bliższych informacji.