Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

W listopadzie pójdziemy do urn wyborczych

Znamy już datę jesiennych wyborów samorządowych. Do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę, 16 listopada 2014r.. Zanim to jednak nastąpi poprzedzić je musi szereg czynności przedwyborczych spisanych w tzw. kalendarzu wyborczym (terminy istotne dla wyborców - patrz poniżej). Wymagane prawem dokumenty m.in. podział na obwody głosowania, obwieszczenia i zarządzenia dotyczące naszej gminy, a także skład Gminnej Komisji Wyborczej oraz plan dyżurów jej członków znależć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lubanie.kpsi.pl w zakładce WYBORY SAMORZĄDOWE - 2014. Zamieszczono tam również listy kandydatow na wójta i radnych.

Kalendarz Wyborczy (terminy istotne dla wyborców)

- do 07.09.2014r.  Podanie do publicznej wiadomości (w formie obwieszczenia) informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

- do 17.09.2014r.  Zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

- do 07.10.2014r. (do godz.24.00) Zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych.

- do 17.10.2014r. Podanie do publicznej wiadomości (w formie obwieszczenia) informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz zgłaszanie kandydatów na członków obowodowych komisji wyborczych.

- do 26.10.2014r. Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Sporządzenie spisów wyborców przez Urząd Gminy.

- od 1 do 14.11.2014r.  Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych i sygnowanych przez komitety wyborcze

- do 2.11.2014r.  Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

- do 7.11.2014r.  Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania.

- do 11.11.2014r.  Składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborcow w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

- 14.11.2014r. (o godz. 24.00)  Zakończenie kampanii wyborczej

- 16.11.2014r., godz. 7.00 - 21.00  Głosowanie.

Pełny Kalendarz wyborczy - patrz: http://www.samorzad.pap.pl

Strona internetowa Komisarza Wyborczego we Włocławku - patrz: http://wloclawek.pkw.gov.pl

Strona Państwowej Komisji Wyborczej - patrz: http://wybory 2014.pkw.gov.pl