Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wrześniowa, XXXI sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 3 września 2014r. (środa) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XXXI sesja Rady Gminy. W trakcie wrześniowego posiedzenia radni podejmą między innymi uchwały w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z 2006r., oraz zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie remontu i modernizacji dróg gminnych nr 190121C i 190117C. Szczegółowy, proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjecie protokołu z XXX sesji Rady Gminy

5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 26.10.2006r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2014, a dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą "Remont - modernizacja drogi gminnej Przywieczerzynek - Kalinowiec Nr 190117C".

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie remontu - modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020.

9. Podjęcie uchwaly zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.