Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Sport kluczem do zdrowia i aktywności

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku Gmina Lubanie przystąpiła do dwóch projektów mających na celu dalszą popularyzację różnych dyscyplin sportu wśród mieszkańców naszej gminy. Pierwszy z nich to program "Nasz Orlik"" zakładający regularną aktywność fizyczną mieszkańców gminy realizowaną w oparciu o zespół boisk tzw. Orlików. Został on zainicjowany i jest wspołfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, drugi zaś realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Kuj.-Pom. to program "Multisport" adresowany tylko do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych. 

Bliższe informacje na temat w/w projektów uzyskać można w Urzędzie Gminy lub bezpośrednio u animatorów tych przedsięwzięć tj. w Zespole Szkół w Lubaniu - p.Kamil Stefaniak (program "Nasz Orlik") i p.Dariusz Gomulak ("Multisport") oraz SP w Ustroniu - p.Kamila Ogrodzińska ("Multisport").

Program "Multisport" - Harmonogram zajęć

SP Lubanie  -  poniedziałki i czwartki o godz. 13.30 oraz piątki o godz.17.00

SP Ustronie -  środy (godz. 13.00 - 14.30), czwartki (godz. 13.30-15.00) i piątki (12.30-13.30)