Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Sierpniowa, XXIV sesja Rady Gminy Lubanie

W piątek, 23 sierpnia 2013r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XXIV sesja Rady Gminy. W proponowanym porządku obrad znalazły się zmiany w budżecie gminy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020. Radni podejmą również uchwałę będącą odpowiedzią na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na majową uchwałę Rady Gminy dotyczącą gminnego pogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.Proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2013r. na uchwałę Nr XXII/156/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2013r.".

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013-2020.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.

8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Protokół z XIII sesji Rady Gminy wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy - pokój nr 13.