Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Złóż wniosek o dożywianie twojego dziecka w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2013r. można składać wnioski na dożywianie uczniów w szkołach na okres od września do grudnia 2013r. Prosimy rodziców o składanie kompletnych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:

1. Pisemny wniosek o przyznanie pomocy

2. Oryginały zaświadczeń o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc

3. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową

Wnioski przyjmowane są w siedzibie GOPS w Lubaniu przez pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo - 10.oo. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania przez ucznia bezpłatnego gorącego posiłku w szkole od 1 stycznia 2013r. wynosi 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynikającego z Ustawy o Pomocy Społecznej (456 zł na 1 os. w rodzinie x 150% = 684 zł)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz. U. nr 267 z 30.12.2005r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu Programu Wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"