Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego informuje iż w dniu 26.02.2013r. (wtorek) o godz. 18.45 (I-szy termin) lub o godz. 19.00 (II-gi termin) w stołówce Szkoły Podstawowej w Lubaniu rozpocznie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków LTP.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie zebrania                                                                                                                                                                                                                   2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania                                                                                                                                                               3. Stwierdzenie quorum i prawomocności podejmowanych uchwał                                                                                                                               4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków                                                                                                                             5. Przyjęcie porządku obrad                                                                                                                                                                                     6. Sprawozdanie Zarządu Klubu z dzialalności za lata 2011-2012                                                                                                                  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za lata 2011 - 2012                                                                                                       8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu LTP                                                                                                                                           9. Uzupełnienie składu Zarządu Klubu                                                                                                                                                                   10. Wolne wnioski                                                                                                                                                                                                     11. Zakończenie zebrania