Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Szkolenie Lokalnej Grupy Rybackiej

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza w dniu 22.01.2013r. (wtorek) na szkolenia z poniższych działań:

- Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej albo dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju uslug na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Zgłoszenia i zapisy zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniach przyjmowane są do dnia 18.01.2013r. pod numerem (54) 233-98-33 lub w biurze LGD w Choceniu, ul. Włoclawska 16.