Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Środowisko, dziedzictwo i ryby

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, której jednym z partnerów jest Gmina Lubanie, podejmuje szereg działań mających na celu ochronę środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa. Poniżej prezentujemy listy ocenionych operacji zgodnie z ilością uzyskanych punktów w ramach oceny zgodności z LSROR oraz kryteriami ich wyboru:

1. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

2. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności  obszarów zależnych od rybactwa

Bliższe informacje na temat inicjatyw w tym zakresie znaleźć można na stronie internetowej  LDG, w lokalnej prasie i innych środkach masowego przekazu lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia:

Ochrona środowiska - sektor publiczny

Ochrona środowiska - sektor społeczno-gospodarczy
Wzmocnienie konkurencyjności - sektor publiczny
Wzmocnienie konkurencyjności - sektor społeczno- gospodarczy

 

 Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

tel. 54 233 98 33

Agnieszka Bińkowska

Katarzyna Dąbrowska