Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zaproszenie do złożenia ofert

Gmina Lubanie - Zakład Usług Komunalnych zaprasza do składania ofert w przedmiocie najmu lokalu użytkowego położonego w Lubaniu.  Charakterystyka przedmiotowego lokalu oraz wymagania ofertowe poniżej:

Przeznaczenie lokalu - tylko i wyłącznie na prowadzenie apteki.

Powierzchnia lokalu – 97,5 m kw. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i c.o.

Czasokres trwania najmu - 3 lata (począwszy od 1 kwietnia 2012r).

           Oferty na wynajem przedmiotowego lokalu, zawierające wysokość proponowanego czynszu najmu należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta – apteka” w terminie do dnia 15 marca br. do godz. 10.00  w sekretariacie Urzędu Gminy Lubanie (pok. nr 1). Do oferty należy załączyć dokumenty uprawniające do prowadzenia apteki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.br. o godz. 10.15. Bliższych informacji na temat najmu udziela kierownik ZUK pod numerem tel. (54) 251-37-68 w godz. 8-14.