Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

O śmieciach i zimowym utrzymaniu dróg

 

 W czwartek, 3 listopada w Lubaniu spotkali się burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu włocławskiego na kolejnym Konwencie. Jego tematem było zimowe utrzymanie dróg oraz wchodząca w życie od stycznia 2012 roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwana potocznie „ustawą śmieciową”. 

 

Nowa, wchodząca w życie już za niecałe dwa miesiące, ustawa nakłada na gminy cały szereg odpowiedzialnych zadań. Zgodnie z nowymi przepisami to na samorządach ciążyć będzie obowiązek przeprowadzenia przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady oraz budowa i utrzymanie instalacji recyklingu oraz utylizacji śmieci. Zdaniem ministerstwa nowy system ma promować segregację, odzysk i recykling, a w konsekwencji umożliwić samorządom stworzenie nowoczesnego systemu zagospodarowania odpadów. W spotkaniu obecni byli również zaproszeni goście w osobach Kazimierza Kacy, starosty wlocławskiego oraz Edwarda Ziemskiego, prezesa włocławskiej spółki "Saniko. W trakcie dyskusji uczestnicy konwentu zwracali uwagę między innymi na nieprecyzyjność niektórych zapisów, niejasny sytem finansowania budowy instalacji, skuteczność ściągalności i wysokość opłat oraz brak akceptacji społecznej dla proponowanego systemu ze względu na jego złożoność.