Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Usuniesz azbest - dostaniesz dofinansowanie

Zwiększa się ostatnio zainteresowanie mieszkańców naszej gminy dopłatami do odbioru azbestu. Aby  jednak za pośrednictwem Gminy uzyskać dotację (dopłatę) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów zdjęcia i odbioru azbestu, właściciele posesji  oraz firm sporządzić muszą informację o wyrobach znajdujących się w ich oibejściach i na ich terenie. Kartę inwentaryzacyjną otrzymacie Państwo bezpośrednio do domu. Jest ona także dostępna na stronie internetowej gminy (patrz - zakładka Poradnik Interesanta) lub w Urzędzie Gminy. Po wypełnieniu druk należy dostarczyć do Urzędu Gminy osobiście (pok. nr 3) pocztą lub e-mailem) w terminie do dnia 18 listopada 2011r.