Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Lokalna Grupa Rybacka zaprasza

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na poniższe spotkania, szkolenia i konferencję Lokalnej Grupy Rybackiej organizowane w dniach 10 i 22 listopada oraz 1 i 7 grudnia br. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa. I tak:

10.XI.2011r. Spotkanie informacyjne  (termin zgłoszeń do 28.10.br.)

dotyczące wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej.

22.XI.2011r. Szkolenie (termin zgłoszeń mija 10.11.br.)

Z działania: Wzmocnienie konkrencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

01.12.2011r. Szkolenie (termin zgłoszeń mija 22.11.br.)

Z działania: Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczeniaw wyniku klęski żywiołowej lub przemyslowej.

07.12.2011r. Konferencja Inauguracyjna na temat znajomości  zasad podejścia osi 4 PO Ryby

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną założenia LSROR, działania z zakresu wdrażania LSROR a także informacje o ogłaszanych konkursach.

Zgłoszenia na wszystkie ww spotkania i szkolenia przyjmowane są pod numerami telefonów (54) 233-98-33  lub (54) 284-66-69