Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Czerwcowa sesja Rady Gminy

 

W środę, 22 czerwca o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się VI Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad czerwcowej sesji zawiera między innymi prezentację warunków uzyskania preferencyjnego kredytu z dopłatą WFOŚiGW w Toruniu, przedstawienie informacji o zakresie i efektach działań podejmowanych w 2010 roku w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie. Niewątpliwie jednak najważniejszymi punktami obrad będą: przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za miniony rok, dyskusja nad nimi oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a co za tym idzie również uchwały o udzieleniu wójtowi absolutorium za rok 2010.

Radni podejmą także decyzję o zaciągnięciu bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone zostaną na modernizację i przebudowę drogi gminnej we wsi Mikanowo B. Jednym z ostatnich punktów sesji będą tradycyjnie interpelacje, wolne wnioski i zapytania.