Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

W Ustroniu też są nowe władze

W sobotę, 5 marca odbyło się walne zebranie w jednostce OSP w Ustroniu. Druhowie wybrali nowe władze oraz delegatów na zebranie Zarządu Gminnego.

W skład 7-osobowego zarządu weszli: Andrzej Ulczycki (prezes), Łukasz Kranc (naczelnik), Andrzej Szyszka (wiceprezes), Sławomir Rutkowski (z-ca naczelnika), Mirosław Pawłowski (sekretarz), Włodzimierz Nowakowski (skarbnik) oraz Elżbieta Rutkowska (gospodarz). Pięcioosobowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Piotr Białecki (przewodniczący), Piotr Żychlewicz (wiceprzewodniczący), Sebastian Przekwas (sekretarz) oraz Artur Rutkowski i Krzysztof Skibiński (członkowie). Delegatami na zebranie gminne zaplanowane na piątek, 25 marca br. zostali: Jarosław Górecki, Arkadiusz Zieliński, Roman Skibiński, Maciej Dyczkowski i Ireneusz Kranc.

Tym samym dobiegł końca pierwszy etap kampanii sprawozdawczo-wyborczej OSP w gminie Lubanie.. Kolejnym drugim będzie, zaplanowane na piątek, 25 marca w Zajeździe „Gościniec” w Lubaniu zebranie gminne OSP, podczas którego druhowie dokonają wyboru Zarządu Gminnego OSP oraz delegatów na zjazd powiatowy.