Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Powódź!

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach, dotyczących usuwania skutków powodzi. Nowa ustawa przewiduje między innymi przyznawanie preferencyjnych kredytów na spłatę zobowiązań bankowych, zaciągniętych na remont lub budowę domu i wspomaganie inwestycji dotyczących urządzeń wodnych. Organy administracji publicznej będą musiały załatwiać sprawy związane z usuwaniem skutków powodzi w pierwszej kolejności, a świadczenia otrzymane na ten cel będą mogły być zwolnione z podatku dochodowego. Osoby niepełnosprawne poszkodowane przez powódź mogą ubiegać się o dodatkową pomoc z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Fundusz przekaże do 2 tysięcy złotych każdej osobie, która kwalifikuje się do przyznania takiego wsparcia.

Programem będą objęte też osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, a wnioski należy składać od 10 czerwca. Czy w gminie Lubanie są mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z takiej pomocy?

- Z  przekazów medialnych wiemy, że w różnych regionach kraju zdarzały się różne sytuacje, z których wiele niosło ze sobą ból i cierpienie ludzi dotkniętych powodziąi dlatego nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował zbiórkę darów dla powodzian, a  korzystając z okazji chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli potrzebującym - odpowiada wójt Sławomir Piernikowski. –A wracając do pytania:, mimo, że przez cały obszar gminy przepływa rzeka Wisła, położenie domostw jest na tyle korzystne, że poza niewielkimi podtopieniami upraw i części kopalni kruszywa nie zanotowaliśmy innych, poważnych w skutkach zdarzeń.