Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Prace w toku

Zgodnie z przyjętym programem przebiegają roboty, które po ich zakończeniu znacząco poprawią stan gminnej infrastruktury, podniosą jej standard i zmienią wygląd niektórych punktów gminy. Do takich robót bez wątpienia należy zmiana zagospodarowania terenu przed GOK, który obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, nawierzchni z płyt żelbetonowych, nawierzchni z kostki starobruk, krawężnika i obrzeża trawnikowego  oraz wywóz materiałów z rozbiórki,  wykonanie przyłącza wodociągowego i deszczowego,  wykonanie klombu z kamienia granitowego rzędowego  z urządzeniami,  wykonanie podbudowy oraz nawierzchni placu manewrowego i zjazdów z kostki starobruk z ustawieniem krawężnika betonowego,  wykonanie podbudowy oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej z ustawieniem obrzeży betonowych oraz montaż bram z wbudowaniem słupków, furtki i ogrodzenia z jednokrotnym pomalowaniem oraz obłożenie cokołu płytkami klinkierowymi.  

Jak widać na przedstawionych zdjęciach, większość z wymienionych robót już wykonano, natomiast w trakcie jest układanie starobruku na zapleczu GOK.

- Roboty przy Gminnym Ośrodku Kultury nie są jedynymi, które będą wykonane w najbliższym czasie – mówi wójt Sławomir Piernikowski. - Na bieżąco prowadzone są remonty cząstkowe dróg z nawierzchnią żużlową, naprawiane  fragmenty chodników dla pieszych, które uległy uszkodzeniu w okresie zimowym, a wkrótce rozpocznie się rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości ponad 5 kilometrów,  zadanie nr 1 Mikanowo – Lubanie, które obejmuje m. in. wykonanie studni rewizyjnych i studzienek kanalizacyjnych systemowych oraz przepompowni ścieków, a ponadto przygotowujemy się do rozpoczęcia budowy drogi Lubanie – Krzyżówki o długości 1101 m.