Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Trzymaj formę

W lubańskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II od trzech lat realizowany jest program, który ma na celu promowanie zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkoły podstawowej, a koordynatorem akcji   jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Włocławku (PSSE).

26 kwietnia w obecności Anny Murawskiej z PSSE odbyło się podsumowanie akcji, w czasie której m.in. przedstawiono opracowaną przez Bogumiłę Zaborowską i Agnieszkę Zielińską  prezentację multimedialną, wskazującą  zasady zdrowego życia oraz oceniono plakaty i inne elementy przygotowane przez uczniów wszystkich klas ZS. Najlepsi otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Piekarnię z Wagańca oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W działaniach nad realizacją programu „Trzymaj formę” dużą pomoc nieśli nauczyciele Anna Bączkowska, Kinga Różańska, Piotr Rolirad oraz wychowawcy poszczególnych klas, a koordynatorami szkolnymi były Halina Piernikowska i Romualda Możdżeń.