Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Pracowita wiosna

Nie ustaje tempo prac, które po ich zakończeniu znacząco poprawią stan gminnej infrastruktury oraz podniosą jej standard. - Przyjęty i realizowany harmonogram obejmuje  remonty cząstkowe dróg z nawierzchnią żużlową, naprawę niektórych fragmentów chodników dla pieszych,  które uległy uszkodzeniu w okresie zimowym oraz całkowite zakończenie rozpoczętej jesienią ubiegłego roku  modernizacji dróg we wsiach Bodzia i Kolonia Ustrońska, gdzie w ostatnim okresie definitywnie sfinalizowano wszystkie prace poprzedzające ułożenie warstwy bitumicznej – mówi wójt Sławomir Piernikowski. - Oprócz tego warto zwrócić uwagę na roboty, jakie już prowadzone są w centrum Lubanie, a dokładniej mówiąc wokół budynku zajmowanego m.in. przez Gminny Ośrodek Kultury.

Wspomniana organizacja i zagospodarowanie terenu przed GOK obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, nawierzchni z płyt żelbetonowych, nawierzchni z kostki betonowej, krawężnika i obrzeża trawnikowego   oraz wywóz materiałów z rozbiórki, -wykonanie przyłącza wodociągowego i deszczowego, -wykonanie klombu z kamienia granitowego rzędowego  z urządzeniami, -wykonanie podbudowy oraz nawierzchni placu manewrowego i zjazdów z kostki betonowej z ustawieniem krawężnika betonowego, -wykonanie podbudowy oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej z ustawieniem obrzeży betonowych oraz montaż bram z wbudowaniem słupków, furtki i ogrodzenia z jednokrotnym pomalowaniem oraz obłożenie cokołu płytkami klinkierowymi.

- Całkowite zakończenie wymienionych robót oraz uzupełnienie zieleni i krzewów wokół budynku w istotny sposób poprawi funkcjonalność terenu przy GOK, a nowe miejsca parkingowe i teren rekreacyjno – wypoczynkowy odmieni wygląd centrum Lubania, co było jednym z głównych celów całego przedsięwzięcia - powiedziała Janina Mierzwicka, kier. ref. inwestycyjno – gospodarczego w UG Lubanie.