Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wiosna na drogach

Aura ustabilizowała się na tyle, że   można rozpocząć roboty, które w efekcie usuną skutki wyjątkowo dotkliwej zimy. W gminie Lubanie już wkrótce  przystąpi się do kontynuacji prac  drogowych oraz innych robót, które   mają poprawić stan techniczny  infrastruktury.

-Przyjęty na najbliższy okres plan m. in. obejmuje prace polegające na remoncie cząstkowym dróg z nawierzchnią żużlową, naprawę chodników dla pieszych,  które uległy uszkodzeniu w okresie zimowym oraz zakończenie modernizacji dróg, rozpoczętej jesienią ubiegłego roku– powiedział wójt Sławomir Piernikowski.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem poprawy jakości gminnej infrastruktury drogowej  w ubiegłym roku we wsiach Bodzia i Kolonia Ustrońska wykonano roboty przygotowawcze, związane z przygotowaniem podbudowy, m. in. korytowanie i niwelowanie poboczy oraz utwardzanie podłoża. Do całkowitego zakończenia obydwu zadań pozostało przygotowanie poboczy, formowanie, zagęszczanie oraz plantowanie, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej i te roboty rozpoczną się w pierwszej połowie kwietnia br.

Ważnym, szczególnie dla bezpieczeństwa pieszych, będzie naprawa chodników, które uległy zniszczeniu w czasie minionej zimy,  m.in. w Probostwie Dolnym i Górnym oraz w Lubaniu.

-To tylko część zadań, jakie stoją przed nami do wykonania i będą realizowane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych-mówi Janina Mierzwicka, kier. ref. inwestycyjno – gospodarczego w UG Lubanie. -Ślady zimy widoczne są też na niektórych gminnych drogach z nawierzchnią żużlową, m. in. w Siutkówku, Przywieczerzynku i Bodzi i na nich już prowadzone są roboty, które mają na celu uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni.