Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ważne porozumienie

Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku, działającym w imieniu starosty włocławskiego a Urzędem Gminy Lubanie, ruszy cykl prac społecznie użytecznych, do których w okresie 15 marca – 15 listopada br. będą skierowani bezrobotni bez prawa do zasiłku, ale korzystający ze świadczeń pomocy społecznej.

Nowa formuła aktywizacji zawodowej obowiązuje na mocy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 25 października 2005 r. o organizowaniu prac społecznie użytecznych. Czy te akty normatywne stworzyły warunki m. in. do radykalnego zmniejszenia poziomu bezrobocia w naszym kraju?

- Nie będę oceniać sytuacji na rynku pracy w innych rejonach naszego kraju, bowiem w tym zakresie co pewien czas publikowane są odpowiednie statystyki, natomiast trzeba powiedzieć, że w gminie Lubanie w okresie 2003 – 2009 z różnych form zatrudnienia skorzystało ponad 100 osób, które wykonywały prace publiczne i interwencyjne, a oprócz tego staż pracy odbyło 10 osób, z których 6 znalazło stałe zatrudnienie – powiedział wójt Sławomir Piernikowski.

Ustawodawca przyjął, że od 1 kwietnia prace społecznie użyteczne powinny być wykonywane na przykład w ośrodkach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy i organizacji charytatywnych. Czy ten warunek nie wprowadzi ograniczenia w systemie zatrudnienia?

- Nie ma mowy o jakichkolwiek ograniczeniach, bowiem bezrobotni równie dobrze mogą pracować przy budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury komunalnej, ale pracownicy zatrudnieni w tym systemie będą wykonywać prace porządkowe, a ich organizatorem jest urząd gminy – mówi Janina Mierzwicka, kier. ref. inwestycyjno – gospodarczego w UG Lubanie.

Prace społecznie użyteczne mają okazać się instrumentem aktywizacji lokalnego rynku pracy, a wszelkie działania w zakresie polityki na rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia należą do zadań własnych gminy, a osoby zatrudnione przy pracach społeczno – użytecznych zachowują status osoby bezrobotnej, ponieważ będą w dalszym ciągu zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Gmina z własnego budżetu pokrywać będzie 40 proc. kosztów związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych, a 60 proc. będzie refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Każda z zatrudnionych osób w gminie Lubanie przepracuje w miesiącu 40 godzin, a za każdą z nich zarobi 6,80 zł.