Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

VI sesja Rady Gminy

W piątek, 29 czerwca w sali GOK odbędzie się VI sesja Rady Gminy. Proponowany porządek obrad przewiduje m.in.:
-  przyjęcie informacji o działaniach podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w 2006 roku,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Lubanie w latach 2007 - 2013,
- podjęcie uchwały dotyczącej ogólnego programu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Lubanie,
- podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków,
- podjęcie uchwały o utworzeniu związku międzygminnego pod nazwą Kujawsko - Dobrzyński Związek Gmin,
- podjęcie uchwały o powołaniu zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
Początek obrad: godz. 10.oo