Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Od WDK do GOK

12 maja 1968 roku w Lubaniu oddano do użytku Wiejski Dom Kultury (WDK). W ciągu ponad czterdziestu lat obowiązki kierownika placówki pełnili kolejno Jan Tokarski, Stanisław Sobczak, Kazimierz Traczyk, Krzysztof Różański, Sylwester Bryl, Krystyna i Ryszard Piernikowscy, Teresa Gomulak oraz Krystyna Mrówczyńska i każde z nich dążyło do tego, aby placówka spełniała oczekiwania wszystkich bez wyjątków mieszkańców.

Organizowano spektakle teatralne i projekcje filmów , które zapewniały niewyobrażalną wprost frekwencję. Było to również miejsce dla kółka fotograficznego, plastycznego, zespołu teatralnego i licznych formacji muzycznych, na przykład grupy estradowej Jana Tokarskiego, którą tworzyli Anna i Jerzy Głowaccy oraz Danuta Wypij, Edward Pruchnicki, Jerzy Deręgowski i Jan Woźniak, zespołu muzycznego pod kierownictwem Jerzego Erwińskiego czy dziecięcego zespołu wokalnego prowadzonego przez Larysę Krzyżańską.

Działalność domu kultury stwarzała możliwości nauki i rozwoju karier artystycznych wielu ludzi, z których do dziś wspomina się takich artystów, jak m.in. Jadwigę Przekwas, Czesława Próchnickiego, Stefana Dębczyńskiego, wspaniałego klarnecistę Stanisława Kuczyńskiego czy Marka Piernikowskiego, który przez wiele lat kontynuował swoją karierę w Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Dziś GOK jest przystanią dla Zespołu Śpiewaczego „Siwy Włos”, działającego pod szyldem lubańskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W grupie tej wyjątkową postacią jest 90. letni Jan Kuczyński, wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń muzyków. To jedna z niewielu osób w Polsce, a i pewnie na świecie, która potrafi grać na harmonii pedałowej – instrumencie coraz rzadziej oglądanym w świecie muzycznym.

Po latach niebytu udało się reaktywować działalność grup folklorystycznych, które połączone w całość tworzyły wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny „Kujawy Nadwiślańskie”, prowadzony przez Jadwigę Kurant, Katarzynę Mrówczyńską i Romana Kozickiego.

W całym okresie działania nie zmieniała się funkcja placówki z wyjątkiem nazwy, bowiem od kilku lat jest ona Gminnym Ośrodkiem Kultury (GOK), którego obecnym dyrektorem jest Mirosław Niemczyk.

- GOK jest miejscem do pracy dla „Kujaw Nadwiślańskich” oraz „Siwego Włosa”, tu działa zespół rockowy, grupa wokalna oraz chór młodzieżowy a próby odbywają zespoły „Otium” i „Dimmers” – mówi M. Niemczyk. - Wprowadzamy nowe formy pracy i cały czas przyjmujemy zgłoszenia na naukę śpiewu i gry na instrumentach muzycznych i chętnych do sekcji szachowej i kółek plastycznego oraz teatralnego. Warto dodać, że powoli finalizujemy rozmowy o współpracy z dyrektorem Instytutu Muzycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że przyniesie ona nową jakość, która uatrakcyjni ofertę naszej placówki.