Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

W podróż do kariery

Od  marca br. w gminie Lubanie jest realizowany projekt pt. „Daleka podróż z....terenów wiejskich do kariery”, o czym rozmawiamy z Ewą Mazurkiewicz (na zdjęciu) - doradcą zawodowym z certyfikatem uzyskanym po ukończenie szkolenia „Aktywizacja osób bezrobotnych do powrotu na rynek pracy”.

- Czym jest doradztwo zawodowe?

- To  forma pomocy osobom bezrobotnym, polegająca m.in. na wskazywaniu u poszukujących zatrudnienia ich mocnych stron, umiejętności i zainteresowań oraz udzielanie istotnych wskazówek i porad, które  stwarzają  większą szanse znalezienia pracy.

Trzeba też  powiedzieć, że doradztwo zawodowe jest wymogiem wynikającym z wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ten stan wprowadził znaczne poszerzenie rynku pracy, tak istotne dla ludzi młodych i osób niepełnosprawnych, z których większość to bezrobotni i nie ma co ukrywać że integracja z UE oraz zmieniające się warunki pracy na polskim rynku będą wymuszały u poszukujących zatrudnienie  zmianę wyuczonego lub wcześniej wykonywanego zawodu, poszerzanie kwalifikacji, itp., a doradca zawodowy ma pomóc w podjęciu trafnych decyzji w tym zakresie, ma wskazać bezrobotnemu jego predyspozycje do takiego, czy innego zawodu.

- Słowem, wskazywanie kierunków ułatwiających znalezienie pracy?

-To jedna z form działania doradcy, natomiast inna dotyczy młodych ludzi, którzy w najbliższym czasie staną przed koniecznością  wyboru ścieżki swojej kariery zawodowej, czyli uczniów szkół. Tu podmiotem jest  przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy, zachęcenie do myślenia o przyszłości, wskazywanie celów kształcenia się oraz wyzwolenie motywacji do uczenia się i zdobywania kwalifikacji.

Reasumując, pomoc doradcy zawodowego może umożliwić trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, co w znaczny sposób minimalizuje ewentualne problemy wynikające z niewłaściwego wyboru profesji, itp.

- Poznaliśmy cel działania doradcy zawodowego, a jak to wygląda w rzeczywistości?

- Niemal na co dzień współpracuję z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale wszystko zaczyna się od spotkania z osobami zainteresowanymi znalezieniem zatrudnienia lub młodzieżą z naszych gminnych szkół. W każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 16.30 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu pełnię dyżur w czasie którego służę swoją wiedzą i pomocą. Organizuję sześciogodzinne szkolenia dla osób zagrożonych bezrobociem, bezrobotnych, w tym długotrwale oraz kobietom powracającym do pracy, a także młodzieży wchodzącej na rynek pracy i uczniów podejmujących decyzje zawodowe i edukacyjne.

W trakcie kursu uczestnik poznaje instytucje ułatwiające poruszanie się po rynku edukacyjnym i zawodowym, poznaje różne działania, jakie należy podjąć w celu uzyskania pracy, dowiaduje się, jak przedstawiać woje atuty dla prac różnego typu i poznają zasady przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych.

- Czy fakt, że pełni Pani funkcję wicedyrektora lubańskiego Zespołu Szkół jest pomocny w pracy doradcy zawodowego?

- Nie ma to żadnego bezpośredniego związku, ale dzięki temu znam potrzeby miejscowego środowiska i bardziej dokładnie poznaję możliwości naszej młodzieży.