Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ważne spotkania

W trwającym roku szkolnym przedstawiciele włocławskiej komendy policji przeprowadzili szereg cennych prelekcji adresowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Tematyka spotkań obejmowała ważne problemy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, alternatywnymi sposobami postępowania w trudnych sytuacjach i prawnymi konsekwencjami niewłaściwych zachowań.

Policjanci w ciekawy i bardzo atrakcyjny dla wszystkich sposób wyjaśniali hipotetyczne zdarzenia, w jakich mogą znaleźć się uczniowie lub ich rodzice. Prelekcje wzbogacano interaktywnymi metodami pracy z uczestnikami spotkań, prezentacjami multimedialnymi i materiałami demonstracyjnymi, które szczególnie potrafiły uruchomić wyobraźnię uczniów szkoły.

Spotkania prowadzili kom. Grzegorz Demich i Tomasz Tomaszewski.