Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Z komputerem i w lesie

Dobrze wyposażona pracownia komputerowa w lubańskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II jest miejscem, w którym w każdy piątek spotykają się uczniowie działający w „Kole informatycznym”, nad którym opiekę sprawuje Małgorzata Kownacka.
Celem nadrzędnym, a zarazem edukacyjnym, jest zapewnienie sprawnego posługiwania się środkami i narzędziami technologii informatycznej, przetwarzania informacji oraz ich przekształcania i porządkowania - mówi M. Kownacka (na zdjęciu druga z lewej). - Piątkowe zajęcia stwarzają możliwość realizacji nieco złożonych projektów poprzez łączenie się uczniów w zespoły tematyczne, w których liczy się kreatywność poparta wiedzą i nabytymi umiejętnościami.
Dodatkową zaletą dla uczniów z „Koła informatycznego” jest fakt, że w czasie zajęć każdy z nich jest wyłącznym użytkownikiem komputera, co ma istotne znaczenie realizacji wszystkich pomysłów.
Uczymy się doceniać pracę w zespole, wymieniamy się doświadczeniami i wzajemnie motywujemy do realizacji coraz to nowych zadań – powiedzieli młodzi informatycy: Edyta Gruszecka, Anna Wesołowska, Dominika Nastachowska, Szymon Świtalski, Wacław Duszyński, Damian Adamczewski, Piotr Wiśniewski, Artur Błaszczyk, Piotr Jankowski i Krystian Zieliński.
 Nieco inaczej wyglądają zajęcia „Kółka ekologicznego”. W przeciwieństwie do „informatyków”, „ekolodzy” preferują przebywanie w naturalnych warunkach, czemu służy udział w programie edukacyjnym pn. „Cztery pory roku w lesie”.
To cykl czterech wycieczek realizowanych przy współudziale Grzegorza Płażewskiego z Leśnictwa Lipiny (na zdjęciu: pierwszy z prawej) – mówią nauczycielki Dorota Ciesielska i Agnieszka Czarnecka. - Cel programu „Cztery pory roku w lesie” choć z pozoru prosty, to jednak gwarantuje uczniom poznanie szeroko rozumianej leśnej szaty roślinnej czy zachowania i zwyczaje przebywających tam zwierząt.. W bezpośrednim kontakcie z przyrodą uczniowie zdobywają więcej wiedzy, niż zapewniają to podręczniki i lekcje w szkole, a na żywo można dostrzegać, obserwować i reagować na różne sytuacje, jakie występują w warunkach naturalnych.
Założenia, o których powiedziały nauczycielki - opiekunki „Kółka ekologicznego” co do joty sprawdziły się w czasie wycieczki do lasu. Uczniowie pod kierunkiem doświadczonego leśniczego obserwowali tropy zwierząt oraz gatunki i zachowania ptaków oraz analizowali rozmieszczenie karmników i paśników i rodzaje wykładanej w nich karmy.
Kolejna wycieczka z cyklu „Cztery pory roku w lesie” będzie zorganizowana na wiosnę tego roku.