Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Przypominamy. zima zobowiązuje!

Zima i często zmieniające się warunki atmosferyczne dają okazję, by przypomnieć mieszkańcom gminy o obowiązku odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami.Zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20 listopada 1996 r. z póżn. zm.), oraz przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubanie”, za odśnieżanie chodników przy posesjach odpowiedzialni są właściciele nieruchomości – powiedziała Katarzyna Maźnica z UG Lubanie.

Według wskazanych aktów normatywnych właścicielem nieruchomości jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie albo użytkowaniu, których powinnością jest, oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości'' (art. 5 ust. 1, punkt 4 wym.. ustawy).

Nie trzeba dodawać, że zasypane i oblodzone chodniki stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów, a za zaniedbanie obowiązku odśnieżania terenu grozi kara grzywny, jak również ryzyko ponoszenia kosztów ewentualnych odszkodowań dla osób, które uległy wypadkowi na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku – warto o tym pamiętać.